Psykoterapi & Konsultation - Karin B Flöjte
Jag heter Karin Flöjte, är auktoriserad socionom och legitimerad psykoterapeut. Att arbeta med människor är spännande, roligt & givande! 

Under dryga två, snart tre, decennier har jag erfarenhet av att ha arbetat inom skilda verksamheter, främst offentlig sektor. Referenser lämnas på begäran.

Psykoterapeutisk kompetens
En ambition är att ständigt fylla på med fortbildning i olika psykoterapeutiska metoder. Nu pågår framförallt AEDP, Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy

År 2016 Mindfulnessinstruktör (steg 1 & 2), certifierad av Mindfulnesscenter att hålla i Här & Nu programmet, en strukturerad Mindfulnessträning under ca 8 veckor.

År 2014 avslutades min legitimationsgrundande psykoterapiutbildning SAPU, Stockholms Akademi för Psykoterapi Utbildning, motsv. 90 hp. En integrativ utbildning där affektiva, relationella och även kognitiva beteendeterapeutiska metoder ingick. 

Andra värdefulla utbildningar är en fördjupningskurs i existentiell psykoterapi, motsv. 15 hp och grundutbildningen i psykoterapi, motsv. 60 hp. Den senare hade en psykodynamisk inriktning där även större moment av både gruppterapi och familjeterapi ingick. 

Som en del av min utbildning har jag gått i egenterapi och haft kontinuerlig handledning av legitimerade psykoterapeuter.

Yrkeserfarenhet
Jämsides min terapeutiska verksamhet arbetar jag på en vårdcentral.
Tidigare har jag arbetat inom kriminalvården (främst programverksamhet), socialtjänsten och sluten psykiatrisk vård.