Psykoterapi & Konsultation - Karin B Flöjte
Vanligen börjar vi vår kontakt genom att boka några enstaka bedömningssamtal, för att sedan besluta om vi vill fortsätta arbeta tillsammans. Bedömningssamtalen syftar till att klargöra hur din situation ser ut och vad du vill arbeta med i terapin.
 
Därefter kommer vi överens om hur formerna kring vårt samarbete ska se ut. Det kan till exempel handla om terapins metod, hur ofta vi ska träffas och, ungefär, hur länge vi ska arbeta tillsammans.

Tid
Sessionerna, både bedömningssamtal och terapisessioner, varar 45 min. I vissa fall kan sessionerna, efter överenskommelse, förlängas. Exempelvis till en dubbelsession.

Kostnad
En session kostar 950 kr. Betalas månadsvis per faktura i efterskott, avsteg kan göras efter samråd. Priset kan förhandlas om du t ex studerar heltid.

Avbokningsregler
Om det är så att du får förhinder är det viktigt  att du meddelar mig i god tid, helst per telefon. Om du avbokar med kortare varsel än ett dygn debiteras du terapisessionen. 

Om min enskilda firma
Jag har en enskild firma, verksamheten är inte momspliktig, 
F-skattsedel finns och en patient- och ansvarsförsäkring genom SACO/SSR. 

Obsdå jag utöver min terapiverksamhet har anställning inom landstinget finns det vissa begränsningar gällande vilka som kan erbjudas psykoterapi.